Psykolog Lise Johannesen

Aarhus

Ryesgade 28
8000 Aarhus C

Samtaler uden lægehenvisning

Hinnerup

Bogøvej 15, 1. sal, lok. 39,
8382 Hinnerup

Samtaler uden eller med lægehenvisning

Psykolog
Lise Johannesen

AARHUS

Ryesgade 28, Aarhus C

HINNERUP

Bogøvej 15, 1. sal, lok. 39, Hinnerup

Til samtaler uden eller med lægehenvisning

Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet i 2002, er autoriseret gennem Dansk Psykolognævn og er godkendt specialist i klinisk psykologi i Dansk Psykologforening.

Jeg er i mit psykologarbejde optaget af høj faglighed og tryghed i relationen mellem klienterne og mig. Jeg har i samtalerne fokus på at hjælpe dig med dét, der er svært og samtidig også på din mestring og dine ressourcer.

Jeg har mangeårig terapeutisk erfaring på voksenområdet, og med unge voksne og  unge. Jeg modtager både private henvendelser og har et tæt samarbejde med flere sundhedsforsikringer. Jeg har derigennem stor erfaring med stress, angst og depression. Desuden arbejdsrelaterede og individuelle problematikker.

Jeg har erfaring indenfor børne- og familieområdet og har som psykolog arbejdet i offentlig regi med børn, unge, voksne og familier.

Jeg har haft privat praksis på fuld tid siden 2012.

Jeg kan hjælpe dig med...

Angst

Depression

Stress

Sorg & Krise

Lavt selvværd

Spiseforstyrrelser

Personlig udvikling

PTSD & traumer

OCD, ADHD, Autisme

Sådan kan jeg hjælpe dig

Samtale

U

Udredning

Supervision

w

Coaching

Hvem kan jeg hjælpe

Voksne

Unge

Børn