Velkommen til Børne- og Familiepsykologisk Praksis

Jeg tilbyder som psykolog behandling til børn og unge, forældrerådgivning, parterapi og psykologiske undersøgelser.

Såvel børn, unge, voksne og familier kan i perioder af deres liv opleve modgang og besvær, hvor livssituationen kan opleves uoverskuelig og fastlåst.

Jeg er af den overbevisning, at mennesket udvikler sig og heles gennem positive, accepterende og anerkendende relationer. Jeg er i min tilgang til de problemstillinger, jeg møder igennem min praksis optaget af at møde og anerkende i det, der er svært og samtidig have det positive for øje – det som lykkes. Jeg møder den enkelte med respekt, anerkendelse og ligeværd. 

I mit arbejde som børnepsykolog anser jeg det som en vigtig psykologopgave at hjælpe barnet med at få dets perspektiv og behov gjort forståelige for de nære omsorgsgivere. Jeg er optaget af, i mødet med barnet, at give oplevelsen af, at vi sammen rummer det, som er svært og vise barnet, at det ikke er alene i det svære.

Kort ventetid
Tidsbestilling og andre henvendelser alle hverdage i tidsrummet kl. 8.30-9.00 og kl. 12.00-13.00 på tlf. 5230 5292