Psykologsamtaler for klienter med eller uden lægehenvisning

Psykolog Hinnerup: Lise Johannesen

Bogøvej 15, 1. sal, lok. 39,
8382 Hinnerup.

Psykolog Lise Johannesen har klinik i Hinnerup – 10 km fra Skejby – med mulighed for samtaler via lægehenvisning

Du kan bruge en lægehenvisning til samtaler hos mig. En lægehenvisning kan bruges uanset, hvilken kommune du selv er bosat i.

Min sygesikringsaftale med Regionen muliggør samtaler med mig med fysisk fremmøde på klinikadressen i Hinnerup eller onlinesamtaler. Du bestemmer, hvad der passer dig bedst.

Grundet Regionens regler for mit tildelte ydernummer med dem, har jeg (indtil videre) desværre ikke mulighed for at tilbyde afholdelse af samtaler via lægehenvisning med fysisk fremmøde på min anden klinikadresse i Ryesgade 28, 1. tv, 8000 Aarhus C.

Du er naturligvis altid meget velkommen til samtaler på min klinikadresse i Ryesgade, Aarhus C som selvbetaler eller gennem din private sundhedsforsikring.

Behandlingsforløb med lægehenvisning

Henvisningskategorier med mulighed for lægehenvisning:

1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
2. Trafik- og ulykkesofre
3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)
7. Personer, der har forsøgt selvmord
8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet
9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
10. Personer med let til moderat depression der på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder også let til moderat OCD, der på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år

Der er 12 konsultationsklip på en lægehenvisning.

En konsultation via lægehenvisning er på 45 minutter samt eventuelt 5 minutter til tidsbestilling. Ønsker du mere tid, kan du bestille en dobbelt konsultation på 90 minutter.

Find vej og parkering | Hinnerup

Klinikken i Hinnerup er placeret Bogøvej 15, 1. sal, lok. 39 i Hinnerup i erhvervsbygningen ”Favrskov Erhvervscenter” i rolige og afslappede rammer.

Indgangen til klinikken sker bedst via indgangsdøren ”Indgang Syd” på højre side af bygningen.

Der er et venteområde, toilet og mulighed for en kop kaffe. Du vil sjældent møde andre her.

Jeg henter dig i venteområdet, når vi skal begynde samtalen.

Sikker mail

Personfølsomme oplysninger sendes til : lisejohannesen@protonmail.com 

Jeg tjekker ikke altid proton-mail dagligt, så giv gerne besked på den almindelige mail, hvis du sender til proton-mail

Almindelig mail

Telefon

+45 5230 5292

Kommer du i bil

Klinikken ligger 10 km fra Skejby, Aarhus med kørsel ad Randersvej/Søftenvej/Aarhusvej.

Hvis du kommer fra motorvejen, skal du tage afkørslen Aarhus Nord. Derefter køre i retningen mod Søften/Hinnerup i cirka 3,5 km. Klinikken ligger først for/i starten af Hinnerup.

Gratis og nem parkering ved klinikken

Du kan parkere rundt om hele bygningen. Der er parkering allerførst lige ved ”Indgang Syd.” I fald der ikke er ledige pladser her, kan du fortsætte med at køre rundt om bygningen og parkere der. Alternativt kan du parkere foran erhvervsbygningen ude på Bogøvej.

 

Kommer du med bus eller tog

Regional bus nr 200 kører til Hinnerup. Der er busstoppested på Aarhus vej få minutters gang fra klinikadressen. Køretiden i Regional bus 200 fra Skejby til Hinnerup er 13-15 minutter.

Du kan også tage Arriva tog fra Aarhus Banegård til Hinnerup station (køretiden er 15 minutter). Her kan du tage Regional bus nr 200 i et par minutter til Aarhus vej. Alternativt vælge at gå fra togstationen til klinikadressen (gåtid cirka 10-15 minutter).

Øvrige informationer vedrørende samtaler via lægehenvisning

Ved et forløb hos mig, skal jeg hente din henvisning ned fra serveren. Til det skal jeg bruge dit cpr.nr. som eksempelvis kan sendes til min sikre mail.

Du skal være opmærksom på, at en lægehenvisning skal hentes ned indenfor 3 måneder efter udstedelsen. Henvisningen er ikke låst hos den psykolog, der henter den ned, og den vil kunne bruges hos også andre psykologer.

Sygesikringskort skal forevises ved hver konsultation.

Ved forløbets start sendes startbrev til din læge (kort orientering om påbegyndelse af samtaler via henvisningen), og ved afslutningen sendes slutbrev/epikrise, som drøftes med dig ved den sidste konsultation.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening. Psykologer har journalpligt. Journaler skal opbevares 5 år efter forløbets afslutning, hvorefter de makuleres.

GDPR

Jeg følger reglerne fra EU’s persondataforordning, som vedrører sikker håndtering af personoplysninger (GDPR). Beskrivelse af min privatlivspolitik ligger tilgængelig til gennemlæsning i min klinik.

I fald du har behov for handicapfaciliteter, er der mulighed for at afholde samtaler i stueetagen på adressen på Bogøvej, hvor der også forefindes handicaptoilet. Der er mulighed for parkering lige ved indgangsdøren til stueetagen.

Handicapadgang

I fald du har behov for handicapfaciliteter, er der mulighed for at afholde samtaler i stueetagen på adressen på Bogøvej, hvor der også forefindes handicaptoilet. Der er mulighed for parkering lige ved indgangsdøren til stueetagen.

Priser

For unge fra 18-24 år med en henvisning for let til moderat angst eller depression er psykologbehandlingen gratis.

For øvrige henvisningskategorier betaler Sygesikringen 60% og egenbetalingen er 40%.

Egenbetalingstaksten for 1. konsultation er aktuelt 453,22 kr og for hver af de efterfølgende 11 konsultationer er taksten 377,92 kr.

Er du medlem af Sygeforsikringen ”Danmark” (gruppe 1, 2 eller 5) gives angiveligt aktuelt et tilskud på 300 kr pr. konsultation.

Betaling

Betaling kan ske efter hver konsultation ved bankoverførsel via Netbank til konto i Danske Bank:  Reg.nr. 3648 – konto nr. 11099394.

Beløbet bedes indbetalt senest samme dag kl. 24.00 som den afholdte samtale.
Skriv venligst altid navn og fakturanummer ved indbetalinger via Netbank.

Kontant betaling er også mulig.

Afbud

Afbud skal gives senest kl. 16.00 dagen før aftalen.

Hvis afbud gives senere eller ved udeblivelse, opkræves en betaling for ‘for sent-afbud’ på kr. 377,92 (egenbetalingsbeløbet).

Ved for sent afbud mister du ikke dit konsultationsklip, men jeg mister min betaling fra Sygesikringen.

Betaling for ‘for sent-afbud’ eller udeblivelse gælder også for unge fra 18-24 år.