Om psykolog Lise Johannesen

Psykolog med klinik Aarhus C og Hinnerup

Psykolog Lise Johannesens baggrund

Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet i 2002, er autoriseret gennem Dansk Psykolognævn og er godkendt specialist i klinisk psykologi i Dansk Psykologforening.

Jeg har haft privat praksis på fuld tid siden 2012.

Jeg er i mit psykologarbejde optaget af en høj faglighed og tryghed i relationen mellem klienterne og mig. Jeg har i samtalerne ofte fokus både på at hjælpe dig med dét, der er svært og samtidig også på din mestring og dine ressourcer.

Jeg har mangeårig terapeutisk erfaring på voksenområdet, og med unge voksne og unge. Jeg modtager både private henvendelser og har et tæt samarbejde med flere sundhedsforsikringer. Jeg har derigennem stor erfaring med stress, angst og depression. Desuden arbejdsrelaterede og individuelle problematikker.

Jeg har erfaring indenfor børne- og familieområdet og har som psykolog arbejdet i offentlig regi med børn, unge, voksne og familier.

 

Arbejdsmetode

I mit virke som psykolog er den anerkendende samtale, mellem klienten og mig som terapeut, det bærende element. Gennemgående anser jeg nærværet og kontakten imellem psykolog og klient som det afgørende fundament, hvorudfra en samtale, behandling og forandring kan foregå.
Jeg er metodemæssigt inspireret af flere forskellige teoretiske tilgange herunder kognitive/mtakognitive metoder, den systemiske og narrative tænkning, nyere neuropsykologisk forskning/teori, teorier vedrørende udviklingstraumer, tilknytnings-og metaliseringsteori/forskning samt mindfulness baserede teknikker.

Mine arbejdsmetoder kan derfor tage afsæt i forskellige teoretiske tilgange afhængig af anvendeligheden i forhold til den konkrete problematik og den konkrete klient.

Jeg anser det som en vigtig psykologkvalitet at tilpasse metoden til, hvad der virker for dig/jer.

Efteruddannelse

Jeg har terapeutiske efteruddannelser på specialistniveau i både Mentaliseringsbaseret terapi og Psykodynamisk terapi.
Jeg er efteruddannet i anvendelsen af kognitive- og metakognitive metoder i behandlingen af angst, depression, OCD, Tourette.

Jeg er efteruddannet i Mindfulness baseret kognitiv terapi.

Desuden har jeg en efteruddannelse på specialistniveau i legeterapi med børn.

Jeg er under fortsat efteruddannelse og udvikler mine kompetencer med tilgang af ny viden og metoder, ligesom jeg modtager løbende supervision.

 

Tidligere arbejdsforhold

Jeg har tidligere arbejdet som psykolog i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Århus og Vejle, Familiebehandlingen i Socialforvaltningsregi i Århus Kommune samt som børne- og familiesagkyndig rådgiver i Statsforvaltningen Midtjylland (det tidligere Statsamt).

Tavshedspligt og privatlivspolitik
Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og arbejder ud fra foreningens etikregler og er underlagt psykologlovgivningens regler om tavshedspligt.
Jeg følger retningslinjerne for EU´s persondataforordning. Hvis det bliver relevant, at jeg skal udveksle jeres/dine private oplysninger med øvrige instanser (eksempelvis udveksling af cpr.nr. med Sygeforsikring “danmark”), vil jeg skriftligt bede om jeres/din tilladelse til dette.

Privat

Jeg er født i 1972 og bor privat sammen med min mand og vores to børn født i henholdsvis 2002 og 2004.

I Aarhus deler jeg praksisadresse med psykiater Bodil Toft

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til: mail@lisejohannesen.dk

eller ringe +45 5230 5292
Indtal gerne en besked og jeg kontakter dig hurtigst muligt

Lise Johannesen

Jeg kan hjælpe dig med samtaler om bl.a. angst, depression, stress, lavt selvværd, spiseforstyrrelse, OCD, ADHD, autisme, tvangshandlinger, sorg, traume og PTSD.

LÆS MERE | KONTAKT

Samtaler med lægehenvisning

På min klinik i Hinnerup kan jeg tilbyde samtaler med lægehenvisning. (Med mulighed for tilskud).

På klinikken i Aarhus kan jeg indtil videre kun tilbyde samtaler uden lægehenvisning (uden tilskud)