Mennesket kan udvikle sig livet igennem

Lise Johannesen

Jeg kan hjælpe dig med samtaler om bl.a. angst, depression, stress, lavt selvværd, spiseforstyrrelse, OCD, ADHD, autisme, tvangshandlinger, sorg, traume og PTSD.

LÆS MERE | KONTAKT

Personligheden udvikler sig livet igennem. Det er dog individuelt hvordan, hvor meget og hvor dybt.

Udviklingseffekten af vores livserfaringer afhænger af en række faktorer.

Hvad påvirker vores udvikling ?

Vi vil blandt andet ofte være relativt styret af vores eksisterende selvopfattelse og vores indgroede mønstre/vaner/rutiner.
Vores psykiske forsvarsmekanismer kan i selvbeskyttelsens tegn udstyre os med benægtelse/fordrejning/afvisning overfor ellers udviklende indsigter og refleksioner.
Ubearbejdede (selv små) traumer kan forøge låstheden i vores strategier osv.
Vi kan derfor aktivt beslutte og opsøge, at vi gerne vil forøge effekten af vores personlige udvikling både i omfang og i sin forankring/sit fundament. Dette kræver ofte hjælp og sparring i en professionel relation.
Det kan derfor være relevant at opsøge psykologhjælp til denne proces.

Hvad kan man ønske personlig udvikling om ?

Personlig udvikling kan omhandle om en bred variation af temaer og er indholdsmæssigt ofte meget individuelt. Det kan være arbejdsrelateret, familierelateret, opvækstrelateret og meget andet.

Dine mønstre har ofte rod i både opvækstforhold, medfødte personlighedstræk/dispositioner og livets prægning. Når du bliver mere bevidst om, hvad der styrer dig og dine mønstre, vil det blive mere fleksibelt og vil øge muligheden for udvikling/forandring.

Grundlæggende forandringer handler ikke i sig selv om blot at ændre adfærd og tankemønstre. Det opnås derfor sjældent gennem selvhjælpsbøger. Det er ofte nødvendigt med en tryg og professionel psykolog relation, til at åbne op for dybere indsigter i dig selv, som sikrer langtidseffekten af udviklingspunkterne.

Psykologbehandling og psykologhjælp til personlig udvikling

Vi vil sammen indkredse, hvad du ønsker forandring på, og hvordan det vil give bedst mening for dig at arbejde med det.

For at sikre langtidseffekten af forandringen, er det ofte givtigt at udforske, hvor mønstrene kommer fra, hvilken funktion de har pt, og forestillingen om den ønskede effekt ved forandringen/udviklingen.

Jeg vil hjælpe dig til at gå ind i denne proces, og jeg vil lære dig, hvordan du kan blive opmærksom på, om du falder tilbage i gamle mønstre. Hvordan du får fastholdt de nye veje og strategier, du ønsker.

Processen omkring personlig udvikling er meget individuel både i sit indhold, form og varighed. Det er sjældent noget, der kan forceres. Det må tages i de trin og tidsfaser, som man kan mærke undervejs, er de passende.

Nogle gange er det et afkortet og afgrænset forløb med fokus på helt nøje udvalgte temaer. Andre gange er det en proces, der foregår over længere tid med ”fordøjelsespauser” undervejs og med periodisk professionelle sparring med mig som psykolog.

Som psykolog har jeg en omfattende og nuanceret viden om både forandringsprocesser, men også en fagspecialiseret bred og dyb viden om de mange psykologiske aspekter, der skaber vores mønstre som mennesker.

Dette sikrer, at det ikke blot bliver en ydre coaching med kortsigtet effekt. Personligt udviklingsarbejde med hjælp fra en psykolog rummer andre muligheder og dimensioner.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til: mail@lisejohannesen.dk

eller ringe +45 5230 5292
Indtal gerne en besked og jeg kontakter dig hurtigst muligt