Depression er en psykisk tilstand, der gerne vil beskytte os 

Lise Johannesen

Jeg kan hjælpe dig med samtaler om bl.a. angst, depression, stress, lavt selvværd, spiseforstyrrelse, OCD, ADHD, autisme, tvangshandlinger, sorg, traume og PTSD.

LÆS MERE | KONTAKT

Samtaler med lægehenvisning

På min klinik i Hinnerup kan jeg tilbyde samtaler med lægehenvisning. (Med mulighed for tilskud).

På klinikken i Aarhus kan jeg indtil videre kun tilbyde samtaler uden lægehenvisning (uden tilskud)

Depressionstilstandens årsager er ofte komplekse – det kan blive nødvendigt med professionel psykolog hjælp til at finde lindring og ændring.

Depressionens følelsesmæssige låsthed, opgivenhed og lave energiniveau kan have mange forskellige årsager. Tilstanden opstår af en årsag og er ikke tilfældig. Årsagerne og vejen ud af tilstanden kan ofte være svære selv at gennemskue, og der kan være behov for professionel psykologhjælp til processen.
Den professionelle psykologhjælp kan ofte være bidragende til at forebygge tilbagefald og give dig mere livsmestring.

Tristhedsfølelsen er én af vores grundfølelser

Det er helt almindeligt at opleve sig ramt af tristhed både kortvarigt i løbet af dagen og i perioder af ens liv, hvor der eksempelvis er tab og sorg.
Tristhedsfølelsen har en vigtig funktion hos mennesket qua vi er følelsesmæssigt komplekse og knytter os relationelt til hinanden og livet omkring os. Tristhedsfølelsen bruges til at fortælle os, hvad der har betydning for os. Den kan gøre os opmærksom på, hvis noget i vores liv ikke er godt for os, og/eller hvis noget mangler.
Tristhedsfølelsen findes i mange former og grader. Den har en vigtig social regulerende funktion på gruppe niveau i form af følelserne skyld og skam.

Når tristhedsfølelsen bliver til langvarig nedtrykthed

Hvis du føler dig nedtrykt over længere periode, har du muligvis bevæget dig over i en depressionstilstand. Livet kan her opleves uoverskueligt, håbløst og glædesløst. Muligheden for at ændre på tilstanden kan opleves umulig.
Denne tilstand kan være udløst af konkrete ydre faktorer eller hændelser – både nutidige og fortidige. Disse hændelser kan være enkeltstående chokerende såsom en fyring fra ens job,  dødsfald, skilsmisse, ulykke, sygdom osv.
Det kan også være hændelser fra ens fortid og barndom såvel enkeltstående eller gentagne traumer/svigt.
Depressionstilstanden kan også være belastningsudløst eksempelvis efter langvarig aktuel stress.
Depressionstilstanden kan være en ledsage lidelse til andre psykiske udfordringer/symptomer såsom PTSD, spiseforstyrrelse, lavt selvværd, belastningsreaktion i tilknytning til en diagnose såsom autisme, OCD, ADHD.
Det kan også være ubehagelige og ubærlige indre følelser, som vi gerne vil beskytte os selv imod at mærke og komme i kontakt med.

Ofte har depressionstilstandens låsthed og følelsesmæssig låg en funktion. Den vil beskytte os imod noget og/eller fortælle os noget. Såsom at vi er stresset,  udmattede og skal sætte tempoet ned for ikke at kollapse. Såsom at vi lever et hverdagsliv, der er usundt for os af forskellige årsager. Såsom at der er noget, vi har brug for at indse og mærke.

For nogle mennesker kan depressionstilstanden have årsag i deres tendens til rumination. Dette betyder, at de overbekymrer sig og har svært ved at slippe de negative tanker. Her skyldes tilstanden snarere, at de fastholder sig selv i nedtryktheden som en form for vane. De har svært ved at flytte deres opmærksomhed voluntært/ved egen tankekraft over på andre stimuli.

Almindelige symptomer på depression

At være nedtrykt, håbløs, modløs, irritable, følelsesløs, tom
Lav selvtillid, selvbebrejdelser, tanker om død og selvmord
Tankermylder og problemer med koncentration og hukommelse
Mindsket eller øget appetit og søvn og andre søvnforstyrrelser
Formindsket lyst til sex

Symptomerne kan variere meget fra person til person. Det kan gøre symptomerne sværere at gennemskue og depressionen sværere at håndtere.
Symptomer på depressionstilstanden kan variere i styrke/sværhedsgrad fra :  mild-moderat-svær depression.
Psykologbehandling viser god effekt ved lettere og moderat depression, mens antidepressiv medicin kan være nødvendig for nogle ved svær depression, for at få fuldt udbytte af et behandlingsforløb.

 

Psykologbehandling ved depression

Det kan være vigtigt at opsøge professionel vejledning og psykologbehandling for at bryde mønstrene, og at få hjælp tidligst muligt.
Forebyggelsen af tilbagefald har bedre prognose ved tidlig behandling.
Til samtalerne vil vi sammen undersøge årsagerne og dynamikkerne ved dine depressionssymptomer.
Vi vil udforske, hvordan dine tanker, følelser og adfærd eventuelt spiller en rolle i udviklingen og vedligeholdelsen af dine symptomer.
Jeg vil hjælpe dig med at lære, hvordan du kan påvirke og ændre disse mønstre og få bedre livstrivsel og forebyggelse af tilbagefald.
Jeg vil også hjælpe dig med at forstå og bearbejde de hændelser der eventuelt er årsag til dine depressionssymptomer.
Kognitive og metakognitive metoder samt mindfulness/opmærksomhedsøvelser kan være hjælpesomme for mange. Vi kan sammen undersøge, om dette også er hjælpsomt for dig.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til: mail@lisejohannesen.dk

eller ringe +45 5230 5292
Indtal gerne en besked og jeg kontakter dig hurtigst muligt