Stress er en kompleks tilstand, der kan ramme alle

Lise Johannesen

Jeg kan hjælpe dig med samtaler om bl.a. angst, depression, stress, lavt selvværd, spiseforstyrrelse, OCD, ADHD, autisme, tvangshandlinger, sorg, traume og PTSD.

LÆS MERE | KONTAKT

Samtaler med lægehenvisning

På min klinik i Hinnerup kan jeg tilbyde samtaler med lægehenvisning. (Med mulighed for tilskud).

På klinikken i Aarhus kan jeg indtil videre kun tilbyde samtaler uden lægehenvisning (uden tilskud)

Stressens karrusel kan opstå pludselig eller være opbygget over tid. Det er vigtigt med hjælp til at forstå årsager og behandle symptomerne. Herved forebygges tilbagefald.

I nutidens samfund tales meget om stress, og det er blevet et almindeligt ord at anvende for at føle sig presset. Hvis du dog oplever sig konstant træt, ængstelig/irritabel og har svært ved at overskue dine daglige opgaver. Så har du måske stress. Det vil være vigtigt at komme ud af stress tilstanden. Det kan være nødvendigt at opsøge psykologbehandling og vejledning til at kunne komme ud af stressens karrusel.

Kortvarig stress

Vi er som mennesker skabt til at kunne tåle og anvende den ekstra energi, som stress udløser til kroppen. Nogle mener endda, at det er sundt at presse organismen kortvarigt både fysisk og psykisk.
Igennem et almindeligt liv oplever vi periodevis stress.
Stress kan opstå af konkrete ydre årsager såsom tidspres, opgavepres og i det opgaver vi kan føle, at vi ikke magter at løse. Vi kan opleve stress, hvis vi indgår i relationer, der ikke er sunde for os – både arbejdsmæssigt og privat.

Stressen kan også komme inde fra os selv i form at høje præstationskrav fra os selv.
Nogle gange går kortvarig stress over af sig selv qua løsningsmuligheder tilkommer. Andre gange er vi nødt til at gøre aktive indsatser for at påvirke situationen eller os selv for at få brudt stresstilstanden.

Det vigtige ved også kortvarig stress er at undgå, at det bliver en nærmest konstant tilstand, som man vænner sig til at være i. Det er vigtigt, at der er pauser undervejs, så nervesystemet stadig kan finde afslapning og restitution.

Langvarig stress

Hvis stressen står på i for lang tid, kan det blive en usund tilstand både fysisk og psykisk.
Langvarig stress kan også opstå, hvis en aktuelt stress situation trigger/udløser gamle ubehandlede traumer. Kroppen kan her komme tilbage i en gammel stress tilstand, som den får svært ved at komme ud af uden aktiv indsats.

Langvarig stress kan påvirke indgribende i ens øvrige liv både arbejdsmæssigt og privatlivsmæssigt. For nogen kan der følge usunde livsvaner med såsom øget indtagelse af alkohol og andre stimulanser, usund kost, begrænset motion osv.

Helt ultimativt kan meget høj stress i lang tid forøge risiko for mere kroniske sygdomme både fysisk og psykisk.

Det vil være vigtigt at opsøge hjælp til at komme ud af tilstanden. Den kan for mange være svær at komme ud af uden professionel psykolog hjælp.

Almindelige symptomer på stress

  • Træthed, udmattelse, nedsat præstationsevne og overskud
  • Dårlig koncentration og hukommelse
  • Indre uro, rastløshed og anspændthed
  • Irritabilitet, ophidselse, vrede, følelseskulde
  • Angst, depression, ubeslutsomhed, tab af selvværd
  • Hjertebanken, hovedpine, åndedrætsbesvær, svimmelhed
  • Forøget eller formindsket appetit, diarre, mavesmerter, evt. mavesår
  • Søvnændringer – øget eller formindsket søvn
  • Misbrug af alkohol og andre stimulanser
  • Psykologbehandling og psykologhjælp ved stress

Vi vil sammen udforske, hvorfor du har stress, så vi kan finde løsninger, der kan reducere din stresstilstand.

Det er ofte meget individuelt, kan der hjælpe den enkelte person : både i metoder, indhold, timing og rækkefølge af tiltag.

Sammen finder vi frem til, hvad der belaster dig, hvad der vil lindre og afhjælpe tilstanden.

Vi vil ofte arbejde med indsatser på tanker, krop og din adfærd.
Hvis du ønsker det, arbejder jeg også med mindfulness metoder.

Du vil gennem behandlingen opnå mere ro i kroppen, følelsesmæssig bedring, og bedring i dine kognitive funktioner såsom overblik, hukommelse og koncentration.
Der kan ofte være tale om nye gode vaner, der indarbejdes, som kan bruges til at forebygge tilbagefald.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til: mail@lisejohannesen.dk

eller ringe +45 5230 5292
Indtal gerne en besked og jeg kontakter dig hurtigst muligt