Lavt selvværd er en ledsager i kulissen, der påvirker den psykiske livstrivsel og livsudfoldelsen

Lise Johannesen

Jeg kan hjælpe dig med samtaler om bl.a. angst, depression, stress, lavt selvværd, spiseforstyrrelse, OCD, ADHD, autisme, tvangshandlinger, sorg, traume og PTSD.

LÆS MERE | KONTAKT

Samtaler med lægehenvisning

På min klinik i Hinnerup kan jeg tilbyde samtaler med lægehenvisning. (Med mulighed for tilskud).

På klinikken i Aarhus kan jeg indtil videre kun tilbyde samtaler uden lægehenvisning (uden tilskud)

Dynamikkerne omkring lavt selvværd er ofte så automatiserede, at det kan kræve professionel psykologhjælp at forstå dem, justere dem, ændre dem og stabilisere dem. 

Gennem psykologsamtalerne bliver det muligt at blive mere tilfreds og tilpas med dig selv og dit liv. 

 

Selvfølelsen og lavt selvværd

Lavt selvværd kan komme til udtryk på mange forskellige måder og i andre følelser knyttet til den grundlæggende selvfølelse. Kernefølelsen i lavt selvværd varierer derfor fra person til person både i omfang og karakter. Det kan for nogen være tvivl på, om du er god nok. For andre kan det være på et mere eksistentielt niveau, at man nærmest ikke har lov til at være i livet og/eller ikke er værd at elske og være sammen med. 

Årsagerne til lavt selvværd kan være mange såsom ens opvæksthistorie i familien og andre mangeårige livsrammer såsom samspillet med voksne/børn fra ens skoleliv. Nogle gange er det konkrete ubearbejdede traumer. Det kan også være et resultat af ens tankemønstre, der kan have vænnet sig til at fokusere på det negative ved én selv, og som derved bliver vedvarende selvnedbrydende for vores eget selvværd.
Der er også kulturelle forskelle mellem lande/kontinenter i måder, hvordan vi er sammen med hinanden på og i vores generelle opdragelsesformer, som påvirker udviklingen af selvværdsniveauerne i den enkelte kultur. 

Almindelige symptomer på lavt selvværd

  • Du overfokuserer på sider af dig selv, som du ikke er tilfreds med.
  • Du tænker mange negative og nedbrydende tanker om dig selv.
  • Du søger bemærkninger, som bekræfter dine egne negative tanker om dig selv.
  • Du tror ikke på positive feedback og ros, og fortolker succesoplevelser som rent held.
  • Du mangler tro på din egen værdi, er usikker og mangler holdepunkt og ro i dig selv.
  • Du har svært ved at mærke egne behov, men er god til at tage hensyn til andres.
  • Du stiller store og urimelige krav til dig selv, som du ikke stiller til andre. 

Betydningen og effekten af et lavt selvværd

Afhængig af graden af ens lave selvværd, årsagerne, og hvordan det viser sig for dig – kan det påvirke din livsudfoldelse og din livstrivsel på forskellige måder.

Det kan være, at du har tilvænnet dig, at du forsøger at undgå situationer og aktiviteter, der kan forøge og trigge de ubehagelige lavt selvværds tanker/følelser.

Måske du har tilvænnet dig, at du ikke tør kaste dig ud i de ting, som du drømmer om både uddannelsesmæssigt, jobmæssigt, kæreste/familiemæssigt.

Måske du presser dig selv med en høj perfektionisme, da kun det ypperste er godt nok, for at være på ”den sikre side.”

På denne måde påvirker/styrer et lavt selvværd ofte vores daglige adfærd, trivsel og liv. Vi kan komme til at automatisere disse mønstre, som både direkte og indirekte vedligeholder vores grundlæggende lave selvværd.

Ændringer til at få et bedre selvværd

Det vil ofte være vigtigt at påvirke sit lave selvværd i en bedre retning.
Det kan være vigtigt at gøre dette udviklingsarbejde, især hvis ens lave selvværd er omfattende , da det kan øge risikoen for også at udvikle angst, depression, stress og spiseforstyrrelse.

Det kan også ofte være nødvendigt med professionel psykologhjælp i denne proces, for at fastholde udviklingen og for at få det gode selvværd integreret i dit psykiske fundament.
Der kan være en stor skamfølelse knyttet til det lave selvværd. Det er ofte et særligt følelsesmæssigt sårbart udviklingsarbejde, og det kan derfor være bedst, mest trygt og effektivt i en professionel neutral psykolog relation, der tavshedspligt. 

Psykologbehandling og psykologhjælp ved lavt selvværd

Vi vil sammen undersøge, hvordan dit lave selvværd påvirker dig og viser sig i dine tanker, følelser, adfærd og kropsoplevelser. Vi vil sammen forstå, hvorfor dit selvværd ér som det ér : årsager og påvirkninger.

Jeg hjælper dig med redskaber til, hvordan dine mønstre og adfærd kan justeres og at korrigeres. Der kan være svære følelser forbundet med det, som har brug for psykologhjælp til indsigt og bearbejdning.

Gennem psykologbehandlingen vil du opnå større accept af dig selv, dine gode egenskaber og ressourcer. Det vil give dig muligheden for at få større livsudfoldelse og glæde.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til: mail@lisejohannesen.dk

eller ringe +45 5230 5292
Indtal gerne en besked og jeg kontakter dig hurtigst muligt