Sorgens smerte og krisens kaos kan være svære at bære alene

Lise Johannesen

Jeg kan hjælpe dig med samtaler om bl.a. angst, depression, stress, lavt selvværd, spiseforstyrrelse, OCD, ADHD, autisme, tvangshandlinger, sorg, traume og PTSD.

LÆS MERE | KONTAKT

Samtaler med lægehenvisning

På min klinik i Hinnerup kan jeg tilbyde samtaler med lægehenvisning. (Med mulighed for tilskud).

På klinikken i Aarhus kan jeg indtil videre kun tilbyde samtaler uden lægehenvisning (uden tilskud)

Professionel psykologisk hjælp kan være en afgørende faktor til at komme bedst igennem det.

I et menneskeliv vil alle på et tidspunkt opleve sorg og krise. Disse kan variere i grader, omfang og kompleksitet. Nogle gange forløser det af sig selv. Andre gange er det nødvendigt at opsøge psykologhjælp til at understøtte sorg bearbejdningen. 

Sorgen

Sorgfølelsen er én af menneskets grundfølelser. Den kommer ofte, hvis vi mister noget værdifuldt. Dette kan være en relation til eksempelvis en konkret person såsom efter dødsfald, skilsmisse og relationsbrud.

Der kan også opstå sorg ved tab af et job, en livsdrøm, tab af en professionel sportskarriere, noget man aldrig fik/opnåede, måder man har ladet sig behandle på, tab af fysiske færdigheder efter sygdom og meget andet.

Et sorgforløb er altid individuelt i både sin oplevede form og varighed. Ingen oplever den helt på samme måde. Der er ingen rigtig eller forkert måde at sørge på. Sorgen kan være i os på en synlig og meget tydelig måde. Andre gange ligger den mere ubevidst/førbevidst som en skygge bag for ens øvrige liv.

Mange faktorer spiller ind på, hvordan og hvor hårdt sorgen rammer. Det kan dels afhænge af, hvad der har udløst sorgen, og hvor pludseligt det sker. Dertil påvirker vores personlighed måden vi håndterer følelser på samt om det trigger hændelser/minder fra vores fortid. 

Kriser

Vi oplever kriser, når noget rammer os så voldsomt, at vi overvældes. Vores mestringsmuligheder for håndtering lammes umiddelbart. Krisen kan opstå grundet et pludselig uventet tab. Andre gange kan det være udløst af den indgribende betydning i vores liv og personlighed, som en hændelse har.
Almindeligvis taler man om sorgens og krisens fire faser : chokfasen, reaktionsfasen, bearbejdningsfasen, nyorienteringsfasen. Det er altid meget individuelt, hvor længe hver fase varer. 

At komme sig efter krise og sorg

En sorgreaktion kan nogle gange opleves kraftig og svær at gennemleve. Dette kan skyldes både årsagen til sorgen. Sorgen kan også blive forstærket, hvis den aktiverer tidligere sorger eller traumer. Særligt hvis disse er ubearbejdede.

En ubearbejdet sorg kan udvikle sig til en grundlæggende tristhed/utilpashed og kan over tid blive til eksempelvis en depressionstilstand.

Når sorgen gennemleves og bearbejdes løbende/undervejs kan det udvikle os og give os muligheden for at udvide vores mestringskompetencer.

Det kan dog ved komplicerede og store kriser/sorger være nødvendigt at opsøge professionel psykologhjælp for at understøtte denne proces. 

Sorgens processer

Det er altid meget individuelt hvilke reaktioner, der opstår. For nogen opstår nærmest tomhed, og hos andre kan der opstå et kaos af tanker og følelser.

Ofte er en krise og sorg medvirkende til at sætte hele vores øvrige liv i perspektiv. Det er ikke ualmindeligt, at eksistentielle spørgsmål dukker op. Vi udvikler og forandrer os ofte i disse perioder af vores liv. Disse processer kan være både krævende og udmattende, men rummer også samtidig muligheden for håb og nyorientering.

Det kan være svært for vores omgivelser at forstå vores proces og reaktioner. Fordi vi ofte er forandret både kortvarigt og eventuelt også på lang sigt. Vores adfærd er ofte forandret, og de roller/forventninger, vi indgår i, forandrer sig. Vi kan derfor ofte føle os ensomme og svigtet/misforstået af vores nærmeste. 

Psykologbehandling og psykologhjælp ved kriser og sorg

Det kan derfor være et kærkomment frirum at opsøge professionel psykologhjælp. Her kan du både få hjælp til din bearbejdning, og vi kan udforske de (eventuelt nye) sider af dig selv, som du oplever.

Du kan her sammen med en professionel være i følelserne og tankerne, uanset om disse måtte være skamfulde og angstfulde. Dette kan ofte være en vigtig og nødvendig ramme for selv at acceptere de måske uvante følelser og tanker.

Hvis du oplever tomhed som reaktion, kan professionel psykologhjælp og psykologbehandling være afgørende for at opnå din sorgbearbejdning på anden vis med hjælp og støtte.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til: mail@lisejohannesen.dk

eller ringe +45 5230 5292
Indtal gerne en besked og jeg kontakter dig hurtigst muligt