ADHD & ADD

Lise Johannesen

Jeg kan hjælpe dig med samtaler om bl.a. angst, depression, stress, lavt selvværd, spiseforstyrrelse, OCD, ADHD, autisme, tvangshandlinger, sorg, traume og PTSD.

LÆS MERE | KONTAKT

Særligt diagnoser som OCD, ADHD/ADD, Autisme er i kraftig stigning i befolkningen både blandt voksne, unge og børn.

Uanset om du har fået tildelt en diagnose eller blot har trækkene i højere/mindre grad, kan det være relevant at få professionel psykolog hjælp til, hvordan du takler symptomerne og lever med de særkender, som den konkrete diagnose har for dig.

Jeg har gennem mine 20 år som psykolog arbejdet med mange af de psykiatriske diagnoser både i forbindelse med udredning og behandling. 

Gennem mine mange år i arbejdet med familier, børn og unge har jeg stor erfaring med forebyggelsesarbejde og en stor viden om, hvad der påvirker udviklingen af diverse psykiatriske diagnoser. 

Desuden en solid specialist viden/erfaring med behandlingen af symptomerne, stressforebyggelse, heling af årsagerne samt konkret faktuel viden om de mere medfødte predispositioner både kognitivt, følelsesmæssigt og personlighedsmæssigt.

2. ADHD/ADD – Attention Deficit (Hyperactive) Disorder
Hvis du over lang tid/mange år har haft store udfordringer med at koncentrere dig/holde din opmærksomhed samt evt har stor fysisk ydre/indre uro, så har du muligvis en opmærksomheds-forstyrrelse.

AD(H)D´ens kendetegn :

  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Hyperaktivitet
  • Impulsivitet

Du behøver ikke have symptomer indenfor alle 3 områder og i forskellige grader.

Betydningen af ADHD og ADD´en

Hvis man har AD(H)D træk, har man primært svært ved at holde sig koncentreret, skabe overblik/struktur og ofte også udfordret med planlægning og gennemførelse af aktiviteter.

Hos børn viser det sig ofte ved at have særligt svært ved at sidde stille, vente på tur, at følge de sociale spilleregler, at fuldføre sine opgaver, huske aftaler og styre sine følelser.
Hos unge og voksne kan det føre til vanskeligheder i skolen/under uddannelsen, på ens job, i forhold til familie/partner/venner. Det kan for nogle være svært at få en almindelig hverdag til at fungere. Nogle kan ende i en form for selvmedicinering gennem alkohol og andre stimulanser såsom hash

Hvis du har AD(H)D i mindre grad og haft et liv både i opvæksten, skolegang, uddannelse, job der ”tilfældigvis” har haft den rette kompenserende form og indhold, så er det ikke ualmindeligt, at det først i en sen voksenalder er blevet tydeligt for dig, at du måske har disse træk. Muligvis i forbindelse med, at du eget barn er blevet diagnosticeret.

For nogle unge bliver det først ekstra tydeligt i 20´erne i forbindelse med videregående uddannelse og du er flyttet hjemmefra.

Overbelastningslidelse som en overbygning

Der kan komme flere belastende supplerende lidelser til AD(H)D både hvis det er uopdaget hos dig selv, men også trods du eventuelt er blevet diagnosticeret i din barndom/ungdom.

Dels kan der komme en stress lidelse i tilknytning, og med dette angst/depressionstegn.

Både som en overbelastningsreaktion, men også som en følelsesmæssig reaktion på de eksistentielle refleksioner og livskonsekvenser disse træk kan have for netop dig.

Nogle har fået rigtig mange skæld ud undervejs i sin opvækst af voksne i både skolen/familien sågar vold fra afmægtige og aggresssive voksne. Der kan derfor være en vis mængde traumatiske oplevelser og svigt med i bagagen med stor betydning for selvværdet som voksen.

Det kan derfor være vigtigt at opsøge professionel psykologhjælp til at få bearbejdet dine oplevelser, få større indsigt i/forståelse af dine egne symptomer, at blive klædt bedre på til at forebygge stress og i det hele taget at blive bedre til at passe på dig selv.

Psykologbehandling og psykologhjælp ved ADHD/ADD

I samtalerne vil vi sammen få uddybet, hvordan AD(H)D´en er for netop dig. Hvor og hvordan den kan virke begrænsende og udmattende, men også hvilke ressourcer og kvaliteter. Samlet set for at give dig større selvindsigt og selvaccept.

Ofte er det overbelastningssymptomerne og -lidelserne, der er det vigtigste at få behandlet. Særligt angst og depressionssymptomerne. For nogle kan det antage en form lignende en bipolar lidelse.

Behovet for selvmedicinering falder ofte automatisk sideløbende med det øvrige behandlingsforløb. I fald dette ikke sker ”af sig selv,” vil vi naturligvis have fokus på også denne del. For nogle er det hjælpsomt at supplere med reel AD(H)D medicin.

 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til: mail@lisejohannesen.dk

eller ringe +45 5230 5292
Indtal gerne en besked og jeg kontakter dig hurtigst muligt

Diagnoser kan være medfødte predispositioner og stressudløste lidelser

ADHD & ADD

AUTISME

OCD