Angst er en grundfølelse, der kan være særlig svær at håndtere

Lise Johannesen

Jeg kan hjælpe dig med samtaler om bl.a. angst, depression, stress, lavt selvværd, spiseforstyrrelse, OCD, ADHD, autisme, tvangshandlinger, sorg, traume og PTSD.

LÆS MERE | KONTAKT

Samtaler med lægehenvisning

På min klinik i Hinnerup kan jeg tilbyde samtaler med lægehenvisning. (Med mulighed for tilskud).

På klinikken i Aarhus kan jeg indtil videre kun tilbyde samtaler uden lægehenvisning (uden tilskud)

Angstfølelsen kan have mange årsager– med psykolog hjælp til at forstå din angst bliver reguleringen nemmere.

Angst er én af de mest ubehagelige følelser, vi mennesker har. Hvis du oplever dig hæmmet og begrænset i din hverdag af angsten, kan der være brug for professionel psykolog hjælp til at få styr på angsten.

Angst er vigtig følelse

Angstfølelsen er en naturlig følelse vi producerer eksempelvis mod en ydre fare. Følelsen er skabt til at kunne få os til hurtigt at foretage en beskyttelsesreaktion.
Angsten vil ofte beskytte os mod noget, og den får hurtigt vores opmærksomhed, da den føles så ubehagelig.
Angsten vil ofte gerne fortælle os noget. Den vil advare os om, at noget er farligt, for svært, for meget eller uhensigtsmæssigt for os. Dén vil have os til at stoppe op og evaluere situationen. Det kan være noget i den ydre situation omkring os, men kan også være noget indefra såsom svære og kraftige følelser.
Det kan dog være svært selv at gennemskue, hvad angsten vil fortælle os, og her kan vi få brug for professionel psykolog hjælp til både at forstå årsager/sammenhænge samt hjælp til at håndtere det.

Almindelige symptomer ved angst

  • Ængstelse, uro, nervøsitet og bekymringer
  • Dødsangst og panik
  • Kvalme, maveuro, svimmelhed, uvirkelighedsfornemmelse
  • Åndedrætsbesvær, kvælningsfornemmelser og mundtørhed
  • Hjertebanken, sveden, rysten
  • Smerter og trykken for brystet
  • Kuldegysninger eller hedeture
  • Når angsten bliver for meget

Nogle gange vænner hjernen og kroppen sig til at automatisk at reagere med angst på nærmest alt. Angsten bliver her en overreaktion på for mange typer af stimuli. Angsten er blevet generaliseret og baserer sig ikke på konkrete erfaringer om noget farligt.

Man kan også vænne sig til at overreagere på enkelte udvalgte situationer såsom tandlægeskræk, flyskræk, holde tale foran en forsamling/skoleklasse. Når angsten aktiveres for let i for mange sammenhænge, kalder man det generaliseret angst.

Man kan også have angst som en fobi, hvor det mere er udvalgte situationer eller genstande, man er bange for såsom flyskræk, nåleskræk, blodskræk osv.
Angsten kan være aktiveret over længere tid på forhøjet niveau og den kan komme som angstanfald/panikangst.

Angstreaktionerne her blive for uhensigtsmæssige, og der kan være brug for professionel psykologhjælp for at lære at takle angsten.

Når angsten opstår sammen med andre følelser

Angst kan opstå sammen med andre følelser og ses også ofte, hvis man har depression og stress samt ved sorg og traumer. Angsten kan opstå som et tegn på overbelastning både psykisk og fysisk.
Det kan være svært for én selv at forstå sammenhængene mellem følelserne, og hvordan man skal håndtere det. Her kan det være nødvendigt med professionel psykologhjælp.

Når angsten begrænser og styrer ens liv

Det store ubehag ved angstfølelsen kan ofte betyde, at man begynder at undgå de situationer og sammenhænge, der plejer at aktivere angsten.
Forventningen og forestillingen om angsten kan blive styrende for ens hverdag.
Hvis denne styring og begrænsning tager overhånd, kan du have brug for at opsøge psykologhjælp, til at få redskaber til at bryde mønstrene og håndtere angsten.

Psykologbehandling og psykologhjælp ved angst

I samtalerne hjælper jeg dig med at håndtere den angst som begrænser dig i hverdagen. Vi undersøger hvilke tanker, følelser og kropsfornemmelser du oplever, når angsten opstår.
Vi vil sammen finde de redskaber, der virker bedst for dig. Ofte er det hjælpsomt at blive opmærksom på, hvordan tankerne både kan vedligeholde og berolige angsten.  Ofte er det hjælpsomt at inddrage metoder til også at berolige kroppen.
Hvis du er interesseret, kan vi inddrage mindfulness øvelser undervejs.
Det er ofte vigtigt at få en indsigt i årsagerne til angsten, dens oprindelige beskyttelsesformål, og hvilken funktion angstfølelserne har nu i dit liv. Dette er bidragende til at forebygge tilbagefald og sikre, at du vil kunne håndtere angstfølelserne bedre i fremtidens situationer.
Kognitive og metakognitive metoder samt mindfulness/opmærksomhedsøvelser kan være hjælpesomme for mange. Vi kan sammen undersøge, om dette også er hjælpsomt for dig.

Du vil undervejs i behandlingsforløbet opleve mindre angst, ligesom du vil blive bedre til at rumme angsten, tøjle den og slippe den.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til: mail@lisejohannesen.dk

eller ringe +45 5230 5292
Indtal gerne en besked og jeg kontakter dig hurtigst muligt